Walory turystyczne Polski

Początki Zielonej Góry sięgają czasów średniowiecznych, była to osada handlowa, która znajdowała się u podnóża Winnego Wzgórza. Prawa miejskie Zielona Góra otrzymała w roku 1323, kiedy to napływało całkiem dużo osadników z zachodu Europy. Położenie miasteczka nad rzeką Złota Łącza powodowało dodatkowo rozwój miasta,. Które ulegało różnym wpływom – najpierw ze strony Czech, a następnie bardziej zarysowały się wpływy niemieckie. W tych czasach miasto posiadało fortyfikacje drewniane oraz również drewniany zameczek, który niestety nie doczekał się dzisiejszych czasów. Od wieku XVI w Zielonej Górze bardzo rozwinął się kalwinizm, były tak liczne zbory. Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej Zielona Góra była prężnym ośrodkiem przemysłowym, dominował przemysł spożywczy i przetwórstwo. Po wojnie ludność niemiecka została wysiedlona, miasto przeszło pod polska administrację, natomiast zostało zasiedlone w dużej mierze przez przybyłych z kresów wschodnich repatriantów polskich. W roku 1950 Zielona Góra została siedziba województwa i pozostaje nią do dziś – obecnie liczy nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców, jest prężnym ośrodkiem kulturowym i przemysłowym. Jest znana z tego, że odbywały się tam przed długie lata festiwale piosenki radzieckiej, zaś w tym samym amfiteatrze odbywają się od kilku lat festiwale piosenki rosyjskiej.

www.boolvar.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here