Skuteczna windykacja - metody

Windykacja to nic innego jak dochodzenie w sposób określony prawem czyichś lub swoich praw do rzeczy, towaru, lub pieniędzy. Większość dużych firm świadczących usługi posiada własne działy zajmujące się osobiście ściąganiem ewentualnych długów. Pewne przedsiębiorstwa wolą jednak korzystać raczej z usług zewnętrznych form windykacyjnych.Pod względem czysto prawnym, windykacja jest to złożony zbiór czynności procesowych i faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania finansowego bądź rzeczowego wobec wierzyciela. Warto też jednak zdawać sobie sprawę, że każda windykacja może być prowadzona w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. W tym drugim przypadku polega początkowo jedynie na: ostrzeganiu, wzywaniu dłużnika do zapłaty, upominaniu. Windykacja na drodze sądowej to już kolejny krok – w tym przypadku działania są bardziej doraźne, i odbywają się wyłącznie na oficjalnej drodze postępowania sądowego. Windykacja dzieli się także pod inne względem, na polubowną i sądową. Ta pierwsza polega zwykle tylko na dyskretnym przypomnieniu o terminie załatwienia jakiejś sprawy dłużnika, które ma doprowadzić do spłacenia przez tego dłużnika całej należności pieniężnej. Natomiast windykacja sądowa i w tym przypadku jest bardziej oficjalna i odnosi się do tych sytuacji, gdy dłużnik nie wyraża chęci do współpracy. Wierzyciel występuje wtedy do sądu o stosowny nakaz zapłaty.

www.moj-milion.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here