Leasing

Leasingować – inwestować w firmie za pomocą leasingu, który przynosi wiele korzyści, istotnych dla przedsiębiorcy. Istnieją różne formy leasingu: ze względu na podmiot finansujący – bezpośredni i pośredni, lub ze względu na skutki podatkowe: operacyjny, lub kapitałowy.System leasingowy pomaga zmniejszać obciążenia podatkowe. Wydatki ponoszone przez korzystającego, które stanowią spłatę określonej w umowie wartości przedmiotu leasingu (np. samochodu), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Gdy samochód został zakupiony z własnych środków lub pochodzących z kredytu bankowego, VAT trzeba zapłacić jednorazowo. Leasing pozwala na rozłożenie podatku VAT na raty. W przypadku leasingu wymogi dotyczące finansów są znacznie łagodniejsze od standardowych procedur kredytowych. Czas oczekiwania na przyznanie finansowania jest bardzo krótki, często trwa tylko kilka godzin. Na początku umowy jest wymagany niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, co pozwala na przeznaczenie środków np. na obrót firmy. Leasing pozwala również na inne korzyści, jak np. precyzyjne planowanie wydatków z uwagi na niezmienność wysokości opłat; umowa leasingu nie jest oparta na opłacie skarbowej; obniżenie rat, dzięki zjawisku inflacji.

www.automis.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here