Kredyty dla przedsiębiorców

Kredyty dla przedsiębiorców Na rynku występują różne rodzaje kredytów, jednak głównymi kryteriami ich podziału są podmioty, którym zostają one udzielone. Podstawowym podmiotem, któremu może być udzielony kredyt jest jednostka gospodarcza, czyli osoba prawna. W tej kategorii wyróżniamy kredyty obrotowe i inwestycyjne. Jak sama nazwa wskazuje, kredyty inwestycyjne służą pokryciu kosztów inwestycji. Kredyty obrotowe są to natomiast kredyty na pokrycie zobowiązań lub zdarzeń nie trwających dłużej niż 12 miesięcy. Kredyty obrotowe możemy wziąć na realizację bieżących działań przedsiębiorstwa, na zakup określonych rzeczy, bądź otworzyć linię kredytową, w której możemy regularnie się zadłużać. Kredyty pomagają nam prowadzić działalność jak i w razie niewypłacalności ratować od strat, jednak zawsze trzeba brać ewentualne kredyty tylko w ostateczności, gdyż każdy wiążę ze sobą ryzyko niewywiązania się ze spłat i w konsekwencji jeszcze większe zadłużenie. Jeżeli nie czujemy się pewni, że będziemy mogli kredyt spłacić, warto pomyśleć o zabezpieczeniu kredytu w postaci jego ubezpieczenia.

www.bossbyte.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here