Ornament kwiatowy na obrazie

Niezwykłym pięknem charakteryzuje się mleczarski sprzęt pasterski, a przede wszystkim ceramika w jej głównym zakresie. Jakkolwiek tego rodzaju przedmioty bywają zdobione, piękno ich polega przede wszystkim na kształcie, szczególnie w ceramice, to jest dzbanach, garnkach i misach, bo tylko te naczynia zna prawdziwe garncarstwo ludowe. Mleczarski sprzęt pasterski, oryginalny u nas właściwie tylko u górali podhalańskich i śląskich – to w pierwszym rzędzie czerpaki i ogromne warzechy. Mocne, o pewnie biegnącej linii kształty warzech, niekiedy zdobionych szlachetnym w swej prostocie rytmicznym ryzowaniem. Są bardziej urozmaicone i zindywidualizowane w swej sylwecie od czerpaków. Te z kolei, regionalnie stypizowane w ogólnych zarysach, odznaczają się bogactwem rozwiązań dekoracyjnych jednego lub kilku przyjętych ogólnie w danej okolicy schematów uchwytów . Góralski sprzęt pasterski, wraz ze zbliżonym do niego słowackim, należy genetycznie do najdalszego zasięgu kultury pasterskiej Bałkanów, przeniesionej na nasze ziemie przez migracje wołoskie.

www.mimamo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here