Odkurzacz i emisja dźwięku

Trudno stwierdzić, kto po raz pierwszy uznał, że odkurzacze emitujące hałas wysokości 75dB uważane są za ciche. Taka klasyfikacja przyjęta jest przez odgórne zarządzenia, decydujące o klasyfikowaniu sprzętu pod kątem emisji hałasu. W rzeczywistości ciche odkurzacze o takim poziomie nie należą wcale do takich bezproblemowych, a używanie ich przez dłuższy czas może negatywnie wpłynąć zarówno na słuch, jak i na układ nerwowy.Wprawdzie nikt nie odkurza non stop 4 godziny, ale w wielu instytucjach sprzątaczka codziennie odkurza dywany w kilku pomieszczeniach biurowych, czy świetlicy, przebywając w obecności tego źródła dźwięku. Za cichy odkurzacz uważa się taki, który należy do klasy C sprzętu AGD, a więc do środkowego przedziału. Możliwe, że taka kwalifikacja jest związana z tym, co można było znaleźć w sklepach jeszcze 30 lat temu, kiedy to dzisiejsze ciche odkurzacze według ówczesnych norm zaliczane byłyby zapewne do klasy bezgłośnych. W rzeczywistości producenci zasypują nas reklamami tych nowoczesnych, cichych sprzętów, które w rzeczywistości są standardem. Do rewolucyjnych można dziś zaliczyć dopiero bezgłośny odkurzacz, zaliczany do klasy B, czyli emitującej zgodnie z normą poniżej 55 dB hałasu.

www.gpmapa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here